Cảnh sát giao thông được huy động xe của người dân trong trường hợp nào?

ANTD.VN - Theo quy định mới nhất, khi nào CSGT đang tuần tra, kiểm soát được quyền huy động xe của người dân? Người vi phạm có được đề nghị CSGT cho xem lại hình ảnh vi phạm?

Khoản 3 Điều 8 Thông tư 32/2023/TT-BCA quy định, trong trường hợp cấp bách để bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội hoặc để ngăn chặn hậu quả thiệt hại cho xã hội đang xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra, cán bộ Cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát được huy động phương tiện giao thông, phương tiện thông tin liên lạc, phương tiện khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân và người đang điều khiển, sử dụng phương tiện đó theo quy định của Luật Công an nhân dân. Việc huy động được thực hiện dưới hình thức yêu cầu trực tiếp hoặc bằng văn bản.

Căn cứ quy định trên, chỉ trong trường hợp cấp bách để bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội hoặc để ngăn chặn hậu quả thiệt hại cho xã hội đang xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra thì lực lượng CSGT đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát sẽ được quyền huy động xe của người dân và hình thức huy động có thể bằng trực tiếp hoặc bằng văn bản.

CSGT đang thực hiện nhiệm vụ được quyền huy động xe của người dân khi cấp bách

CSGT đang thực hiện nhiệm vụ được quyền huy động xe của người dân khi cấp bách

Về việc người vi phạm đề nghị CSGT cho xem lại hình ảnh vi phạm, Điều 19 Thông tư 32/2023/TT-BCA về phát hiện vi phạm hành chính thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nêu rõ, cán bộ CSGT sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện, thu thập hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có trách nhiệm hợp tác theo yêu cầu kiểm tra, kiểm soát thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của cán bộ CSGT.

Kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ là bản ảnh, hình ảnh, phiếu in, chỉ số đo, dữ liệu lưu trong bộ nhớ của các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; được thống kê, lập danh sách, in thành bản ảnh hoặc bản ghi thu về hành vi vi phạm và lưu giữ trong hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an về công tác hồ sơ.

Khi phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, thu thập được thông tin, hình ảnh về hành vi vi phạm pháp luật của người, phương tiện tham gia giao thông đường bộ, người có thẩm quyền xử phạt thực hiện như sau:

Tổ chức lực lượng dừng phương tiện giao thông để kiểm soát, xử lý vi phạm theo quy định. Trường hợp người vi phạm đề nghị được xem thông tin, hình ảnh, kết quả thu thập được về hành vi vi phạm, Tổ CSGT cho xem tại nơi kiểm soát; nếu chưa có thông tin, hình ảnh, kết quả tại nơi kiểm soát thì hướng dẫn người vi phạm xem khi đến xử lý vi phạm tại trụ sở đơn vị;

Trường hợp không dừng được phương tiện giao thông vi phạm để kiểm soát, xử lý vi phạm thì thực hiện theo quy định tại Điều 28 Thông tư 32/2023/TT-BCA.

Như vậy, theo quy định hiện hành, người vi phạm có quyền đề nghị CSGT cho xem thông tin, hình ảnh, kết quả thu thập được về hành vi vi phạm.