Các doanh nghiệp phải chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng

  • 19/11/2019 11:09
  • 0 bình luận
  • Hà Linh
  • In bài
ANTD.VN - Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) yêu cầu doanh nghiệp viễn thông triển khai việc chia sẻ, sử dụng chung trên cơ sở quy định của pháp luật có liên quan, quy hoạch hạ tầng kĩ thuật viễn thông thụ động của UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Các doanh nghiệp phải chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng ảnh 1

Doanh nghiệp viễn thông phải dùng chung hạ tầng

Bộ trưởng Bộ TT-TT vừa ban hành Chỉ thị số 52/CT-BTTTT về tăng cường chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông.

Cụ thể, Chỉ thị yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông triển khai việc chia sẻ, sử dụng chung trên cơ sở quy định của pháp luật có liên quan, quy hoạch hạ tầng kĩ thuật viễn thông thụ động của UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; Xây dựng kế hoạch phát triển cột ăng ten, cống, bể cáp, cột treo cáp và nhà trạm viễn thông của doanh nghiệp theo từng tỉnh/ thành phố;

Định kỳ hàng năm trong qúy IV, báo cáo các Sở TT-TT để tập hợp, quản lý, xây dựng kế hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động và phương án sử chung hạ tầng tại địa phương; Báo cáo kết quả và những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai, thực hiện với các Sở TT-TT, Bộ TT-TT để kịp thời tháo gỡ...

Đối với các Sở TT-TT, Bộ yêu cầu các sở chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tại địa phương để xác định, công bố công khai hạ tầng kỹ thuật liên ngành mà các doanh nghiệp viễn thông có thể sử dụng chung; Báo cáo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có phương án tạo điều kiện trong việc phê duyệt, cấp phép, triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động, hạ tầng kỹ thuật liên ngành mà các doanh nghiệp, đơn vị có sự phối hợp xây dựng, sử dụng chung.

Cục Viễn thông có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông các nội dung của Chỉ thị nhằm thúc đẩy việc xây dựng, sử dụng chung, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp viễn thông triển khai xây dựng và sử dụng hạ tầng kĩ thuật viễn thông thụ động; Phối hợp với các Sở TT-TT để triển khai, thực hiện Chỉ thị đồng bộ, thống nhất trên toàn quốc; Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, tổng hợp, đánh giá kết quả triển khai, thực hiện Chỉ thị, báo cáo Bộ trưởng.

Theo Bộ TT-TT, mặc dù hạ tầng kỹ thuật viễn thông đã được xây dựng cơ bản khá đồng bộ trong những năm gần đây, song công tác quản lý, xây dựng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động vẫn còn hạn chế, nhất là trong việc chia sẻ, sử dụng chung các công trình hạ tầng viễn thông thụ động.

“Việc các doanh nghiệp viễn thông thiếu chia sẻ, sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động không chỉ làm giảm hiệu quả đầu tư, gây khó khăn trong công tác phát triển, xây dựng hạ tầng của chính doanh nghiệp viễn thông, mà còn gây ảnh hưởng không tốt đến cảnh quan môi trường, an toàn của người dân”- Bộ TT-TT cho hay.

Bởi vậy, việc dùng chung hạ tầng viễn thông là cần thiết, nhằm làm tăng hiệu quả đầu tư của các doanh nghiệp, giảm bớt công trình hạ tầng kĩ thuật ngầm, đảm bảo an toàn môi trường và an toàn của người dân.

Tin cùng chuyên mục