• Món ngon với cá ngạnh sông Hồng

    Món ngon với cá ngạnh sông Hồng

    ANTD.VN - Là một loại cá da trơn, có thân và đầu dẹt với 3 ngạnh sắc nhọn, cá ngạnh thường sống theo đàn ở tầng đáy hạ lưu các con sông lớn. Tại miền Bắc, cá ngạnh sông Đà, sông Hồng từ lâu đã được gọi là đặc sản. Cũng vì là loài ăn tạp ở tầng đáy nên giống cá này rất khó để nuôi lồng bè. Cá ngạnh quý và thường là cung không đủ cầu, ngoài chợ hễ có bao nhiêu thì các nhà hàng đều mua hết.