Bộ Y tế và 2 tỉnh, thành phố sẽ sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Từ nay đến hết 2025, Bộ Y tế, UBND TP Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Hải Dương sẽ thực hiện sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước trực thuộc.
Chính phủ phê duyệt kế hoạch sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước thuộc TP HCM

Chính phủ phê duyệt kế hoạch sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước thuộc TP HCM

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 184/QĐ-TTg ngày 20/2/2024 phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước trực thuộc Bộ Y tế, UBND TP HCM và UBND tỉnh Hải Dương đến hết năm 2025.

Cụ thể, phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước trực thuộc Bộ Y tế, UBND TP HCM và UBND tỉnh Hải Dương đến hết năm 2025 theo các hình thức: Duy trì Công ty TNHH MTV; cổ phần hóa, sáp nhập; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn nhà nước (thoái vốn).

Quyết định cũng sửa đổi nội dung quy định tại Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 - 2025.

Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế, UBND TP HCM và UBND tỉnh Hải Dương có trách nhiệm cho ý kiến để người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp biểu quyết về việc thực hiện sắp xếp lại (hợp nhất, sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản) đối với các doanh nghiệp và các công ty cổ phần khác, công ty TNHH hai thành viên trở lên theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đồng thời, căn cứ tình hình thị trường và thực tế tại doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn sớm hơn lộ trình được phê duyệt, đảm bảo hiệu quả, công khai, minh bạch và theo đúng quy định của pháp luật.

Kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định tại các văn bản cá biệt đối với các trường hợp không thực hiện được theo Quyết định này do điều kiện thị trường không thuận lợi hoặc gặp vướng mắc, khó khăn khách quan.

Đối với trường hợp không đảm bảo tỷ lệ theo khung hoặc/và không thực hiện được đến hết năm 2025 do nguyên nhân chủ quan, đề nghị làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan (nếu có), báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý.