• Khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

    Khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

    ANTD.VN - Theo thống kê, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế  đối với học sinh, sinh viên có sự phát triển ổn định, tăng dần qua các năm. Năm học 2020-2021, ngành Bảo hiểm xã hội đặt mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.