• Nhìn lại hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị khu Phố cổ Hà Nội

    Nhìn lại hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị khu Phố cổ Hà Nội

    ANTD.VN - Hội thảo “Bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản Khu phố cổ Hà Nội trong tiến trình phát triển Thăng Long – Hà Nội” nhằm đánh giá kết quả hoạt động về bảo tồn, phát huy giá trị khu Phố cổ Hà Nội; đồng thời tuyên truyền, quảng bá tới các tổ chức, cá nhân những giá trị di sản tiêu biểu của khu Phố cổ Hà Nội.