Vinamilk công bố Báo cáo phát triển bền vững, chọn chủ đề: Net Zero 2025

Vinamilk công bố Báo cáo phát triển bền vững, chọn chủ đề: Net Zero 2025

ANTD.VN - Là một doanh nghiệp được đánh giá cao về các thực hành ESG, Báo cáo Phát triển bền vững (PTBV) của Vinamilk luôn được các nhà đầu tư, cộng đồng quan tâm, nghiên cứu kĩ lưỡng. Năm thứ 12 công bố, Báo cáo PTBV năm 2023 được Vinamilk chọn chủ đề “Để tâm thay đổi – Net Zero 2050”.
Bảo Việt được nâng hạng trên bảng đánh giá xếp hạng doanh nghiệp bền vững trong nhóm Chỉ số Dow Jones Sustainability Indices-DJSI

Bảo Việt được nâng hạng trên bảng đánh giá xếp hạng doanh nghiệp bền vững trong nhóm Chỉ số Dow Jones Sustainability Indices-DJSI

ANTD.VN - Bảo Việt - doanh nghiệp Việt đầu tiên trong ngành tài chính – bảo hiểm được nâng hạng trong bảng Xếp hạng doanh nghiệp bền vững trong nhóm Chỉ số Dow Jones Sustainability Indices. Đây là thành quả sau một thời gian dài chuẩn bị và nỗ lực cải thiện hồ sơ Đánh giá tính bền vững của Doanh nghiệp Toàn cầu (Corporate Sustainability Assessment - CSA) của S&P Global căn cứ theo các tiêu chí và chuẩn mực mới của Chỉ số Dow Jones Sustainability Indices.
Phát triển bền vững sẽ là “vaccine” của doanh nghiệp giữa bão Covid-19

Phát triển bền vững sẽ là “vaccine” của doanh nghiệp giữa bão Covid-19

ANTD.VN - Các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, dịch bệnh, tài nguyên cạn kiệt… đã và đang tác động rất lớn đến nền kinh tế và chính “sức khỏe” của mỗi doanh nghiệp. Không còn là việc “nên làm”, phát triển bền vững đã trở thành con đường bắt buộc nếu muốn tồn tại, vượt qua giai đoạn hiện tại và để đi xa hơn trong tương lai.