• Cận cảnh bên trong tàu metro Nhổn - ga Hà Nội

    Cận cảnh bên trong tàu metro Nhổn - ga Hà Nội

    ANTD.VN - Mặc dù trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng đến tiến độ vận hành của tuyến metro Nhổn – ga Hà Nội nhưng việc thử nghiệm liên động vẫn thường xuyên được tiến hành. Đến nay, cả 10 đoàn tàu của tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội đã được đưa về đầy đủ tại Depot Nhổn để tiến hành kiểm tra trước khi chạy thử nghiệm.