Bán nhà ở xã hội sẽ phải nộp tiền sử dụng đất

ANTD.VN - Trường hợp bán nhà ở xã hội là căn hộ chung cư thì người bán phải nộp cho ngân sách nhà nước 50% tiền sử dụng đất được phân bổ cho căn hộ đó. Trường hợp bán nhà ở xã hội là nhà ở thấp tầng liền kề phải nộp 100% tiền sử dụng đất.

Bán nhà ở xã hội sẽ phải nộp tiền sử dụng đất ảnh 1

Trường hợp bán nhà ở xã hội là căn hộ chung cư thì người bán phải nộp cho ngân sách nhà nước 50% tiền sử dụng đất được phân bổ cho căn hộ đó

Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, hoàn trả lại hoặc khấu trừ cho chủ đầu tư khi xây dựng nhà ở xã hội và phương pháp xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi người mua, thuê mua được phép bán lại nhà ở xã hội.

Theo đó, toàn bộ diện tích đã được Nhà nước giao, cho thuê để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, bao gồm cả quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội sẽ được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Ngoài ra, toàn bộ diện tích đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội sử dụng quỹ đất 20% của các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị theo quy định cũng được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Cũng theo quy định tại thông tư này, chủ đầu tư được xem xét hoàn trả lại hoặc khấu trừ đối với số tiền sử dụng đất đã nộp khi Nhà nước giao đất, hoặc đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình mà phần diện tích đó được xây dựng nhà ở xã hội trong trường hợp chủ đầu tư thực hiện các dự án đầu tư khác (không phải là dự án xây dựng nhà ở xã hội) trên cùng địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, thông tư cũng quy định rõ việc xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi bán nhà ở xã hội. Theo đó, trường hợp bán nhà ở xã hội là căn hộ chung cư thì người bán phải nộp cho ngân sách nhà nước 50% tiền sử dụng đất được phân bổ cho căn hộ đó. Trường hợp bán nhà ở xã hội là nhà ở thấp tầng liền kề phải nộp 100% tiền sử dụng đất.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15-11-2016.