• Bà Trần Tuấn Anh từ nhiệm Tổng giám đốc Kienlongbank

    Bà Trần Tuấn Anh từ nhiệm Tổng giám đốc Kienlongbank

    ANTD.VN - Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) cho biết, ngày 11/10/2021, Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng đã thông qua đơn từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc của bà Trần Tuấn Anh kể từ ngày 15/10/2021 theo nguyện vọng cá nhân.