• Doanh nghiệp châu Âu lạc quan với kinh tế Việt Nam

    Doanh nghiệp châu Âu lạc quan với kinh tế Việt Nam

    ANTĐ - Kết quả của cuộc khảo sát chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) hàng quý do EuroCham thực hiện lần thứ 17 cho thấy, niềm tin kinh doanh, triển vọng và kỳ vọng cho tương lai của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đã tăng đáng kể so với quý trước, từ 74 điểm lên 78 điểm. Kinh tế vĩ mô ổn định, thuận lợi đã góp phần tạo nên niềm tin này.