• Hòa bình trên Biển Đông là lợi ích và nguyện vọng chung

    Hòa bình trên Biển Đông là lợi ích và nguyện vọng chung

    ANTD.VN - Những ngày ASEAN tại Hà Nội, Thủ đô của quốc gia Chủ tịch ASEAN năm 2020, đã khép lại thành công với việc chia sẻ và khẳng định quan điểm chung rằng hòa bình, ổn định và an ninh ở Biển Đông là lợi ích và nguyện vọng chung của không chỉ các quốc gia khu vực mà cả thế giới.