60% doanh nghiệp điện tử vi phạm quy định về làm thêm giờ

ANTD.VN - Theo cơ quan Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH, vi phạm quy định về thời gian làm thêm là một trong những sai phạm thường gặp trong các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện tử.

Có tới hơn 60% doanh nghiệp vi phạm quy định làm thêm giờ

Theo ông Nguyễn Tiến Tùng, Chánh Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH, năm 2017, cơ quan chức năng đã tra thanh tra 216 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện tử, phát hiện 1.794 sai phạm, bình quân 8,3 sai phạm/doanh nghiệp. Đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật lao động, đoàn thanh tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 27 doanh nghiệp và báo cáo người có thẩm quyền ban hành Quyết định xử phạt hành chính, tổng số tiền xử phạt hành chính hơn 1,418 tỉ đồng.

Sai phạm thường gặp ở các doanh nghiệp điện tử gồm có: nội dung hợp đồng không đảm bảo quy định, chưa thể hiện được đầy đủ quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động; không thực hiện đối thoại định kỳ tại nơi làm việc 3 tháng/lần; không thống kê số lao động làm việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; không tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc huấn luyện không đầy đủ; không lập kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động…

Theo thống kê của cơ quan thanh tra, 100% doanh nghiệp có làm thêm giờ, trong đó có khoảng hơn 60% doanh nghiệp huy động người lao động làm thêm giờ quá thời gian quy định. 

Ngoài hành vi vi phạm của người sử dụng lao động, người lao động làm việc tại 26 doanh nghiệp trong tổng số 216 doanh nghiệp được thanh tra (chiếm 12%) chưa sử dụng đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân được cấp phát khi thực hiện công việc.