50 năm quan hệ Việt - Pháp (1973 - 2023)

50 năm quan hệ Việt - Pháp (1973 - 2023)

ANTD.VN - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa ra mắt cuốn sách "50 năm quan hệ Việt - Pháp (1973 - 2023)" đúng vào năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia.