•  Nhiều Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú vẫn là diễn viên hạng 3, hạng 4

    Nhiều Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú vẫn là diễn viên hạng 3, hạng 4

    ANTD.VN - Sau thời kỳ hoàng kim rực rỡ, sân khấu kịch nói Việt Nam qua 100 năm tồn tại đang gặp phải muôn vàn khó khăn, rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng với việc thiếu hụt khán giả, thiếu hụt diễn viên. Rất nhiều Nghệ sĩ ưu tú, Nghệ sĩ nhân dân vẫn là các diễn viên hạng 3, hạng 4 với mức lương và chế độ thấp.