1 lít xăng sẽ chịu tới 8.000 đồng tiền thuế bảo vệ môi trường

ANTD.VN - Trong dự thảo Luật sửa đổi bổ sung Luật Thuế bảo vệ môi trường, mức thuế bảo vệ môi trường của các mặt hàng xăng dầu tăng mạnh lên mức gấp đôi, thậm chí gấp 3 so với hiện hành.

Cụ thể dự thảo Luật sửa đổi bổ sung Luật Thuế bảo vệ môi trường do Bộ Tài chính vừa đưa ra lấy ý kiến rộng rãi, mức thuế bảo vệ môi trường đối với các loại xăng dầu (trừ xăng etanol) sẽ tăng từ 1.000 - 4.000 đồng/lít lên 3.000 - 8.000 đồng/lít. Riêng xăng E5 và E10 chịu mức thuế thấp hơn là 2.700 – 7.200/lít đối với xăng E5 và 2.500 - 6.800 đồng/lít đối với xăng E10.

Nhiên liệu bay mức thuế tăng từ 1.000 - 3.000 lên 3.000 - 6.000 đồng/lít. Đối với dầu diezel, sẽ chịu thuế 1.500 - 4.000 đồng/lít thay vì 500 - 2.000 đồng như hiện hành. Mỗi kg dầu ma dút mức thuế tăng lên 900 - 4.000 đồng thay vì 300 - 2.000 đồng. Riêng dầu hỏa giữ nguyên mức 300-2.000 đồng/lít.

Sắc thuế cũng đánh mạnh vào mặt hàng túi ni lông thuộc diện chịu thuế khi tăng lên mức 40.000 - 80.000 đồng/kg thay vì 30.000 - 50.000 như hiện nay.

Theo bộ Tài chính, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu tăng mạnh như xăng từ 1.000 đồng lên 3.000/lít, được áp dụng từ giữa năm 2014 đã góp phần giữ ổn định thu ngân sách.