Xóa bỏ trạm thu phí Đại Xuyên

ANTD.VN - Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu Tổng Công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ (Công ty BOT) dừng thu phí tại trạm Đại Xuyên kể từ 1-1-2017, hoàn thành tổ chức thử nghiệm trước 25-12-2016. 

Theo đó, VEC và Công ty BOT triển khai vận hành thử nghiệm hệ thống thu phí tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình không sử dụng trạm thu phí Đại Xuyên bắt đầu từ ca 2 (11h30) ngày 15-12-2016. VEC và Công ty BOT phối hợp với Công ty Cadpro khẩn trương chuẩn bị mọi điều kiện cơ sở vật chất để triển khai đúng thời gian nêu trên.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Cầu Giẽ - Ninh Bình do VEC và Công ty BOT đang khai thác, được nối với nhau bằng trạm thu phí Đại Xuyên với 2 loại thẻ ra vào khác nhau, gây mất thời gian cho lái xe.