Vietcombank chính thức triển khai hỗ trợ 2% lãi suất

  • 29/06/2022 13:48
  • 0 bình luận
  • Nhật Linh
  • In bài
ANTD.VN - Vietcombank vừa thông báo về việc triển khai hỗ trợ 2% lãi suất đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo Nghị định 31 của Chính Phủ và Thông tư 03 của Ngân hàng Nhà nước.
Vietcombank chính thức triển khai hỗ trợ 2% lãi suất ảnh 1

Vietcombank có thông báo về việc triển khai hỗ trợ lãi suất 2% từ Ngân sách Nhà nước

Việc hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2022-2023 tại hệ thống Vietcombank sẽ áp dụng cho các đối tượng khách hàng là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thuộc một trong các trường hợp sau:

Thứ nhất, có mục đích sử dụng vốn vay thuộc một trong các ngành đã được đăng ký kinh doanh bao gồm: hàng không, vận tải kho bãi, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản, công nghiệp chế biến, chế tạo, xuất bản phần mềm, lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan, hoạt động dịch vụ thông tin; trong đó có hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các ngành kinh tế nói trên nhưng không bao gồm hoạt động xây dựng cho mục đích kinh doanh bất động sản quy định tại mã ngành kinh tế theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg.

Thứ hai, có mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố.

Mức hỗ trợ lãi suất là 2%/năm đối với khoản vay được ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2023 hoặc khi đến hết hạn mức hỗ trợ lãi suất.

Hạn mức hỗ trợ lãi suất: trong phạm vi hạn mức hỗ trợ lãi suất được Ngân hàng Nhà nước phân bổ cho Vietcombank.

Tin cùng chuyên mục