VIB sẽ niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM ngay trong năm 2018

  • 29/03/2018 20:07
  • 0 bình luận
  • PV
  • In bài
ANTD.VN - Ngày 29/03/2018, Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB) đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2018 với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho trên 486 triệu cổ phiếu, chiếm trên 91,7% số cổ phần có quyền biểu quyết của VIB, công ty kiểm toán độc lập, đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Tất cả các đề xuất của HĐQT đều được thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

Tại ĐHCĐ, các cổ đông của VIB đã thông qua báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 với tỷ lệ đồng ý 100%.

Về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án trả cổ tức bằng tiền mặt và chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ lên tới 36%, gồm tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt là 5%, tỷ lệ chia cổ phiếu thưởng là 31%. Tỷ lệ này dựa trên phương án tăng vốn 10% theo phương án phát hành riêng lẻ trước khi thực hiện chia cổ phiếu thưởng. HĐQT sẽ trình NHNN phê duyệt trước khi thực hiện phân phối lợi nhuận và chia cổ tức. Đại hội cũng thông qua việc sử dụng 1.975.500 cổ phiếu quỹ để thưởng cho CBNV có đóng góp tốt cho VIB, đồng thời dự kiến bán cho nhà đầu tư và/hoặc chia một phần hoặc toàn bộ cổ phiếu quỹ còn lại cho cổ đông hiện hữu.

VIB sẽ niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM ngay trong năm 2018 ảnh 1

Về kế hoạch kinh doanh 2018, ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch lợi nhuận 2.005 tỷ đồng, tăng 43% so với năm 2017. Kế hoạch tổng tài sản trên 150 nghìn tỷ đồng, tăng 22%. Bên cạnh đó, VIB dự kiến tăng vốn điều lệ lên tối đa 8.100 tỷ đồng, tăng thêm 43,5% so với mức hiện tại, bằng các hình thức phát hành và chào bán riêng lẻ tối đa 10% vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư các quỹ, và lợi nhuận để lại.

VIB sẽ niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM ngay trong năm 2018 ảnh 2

VIB cũng đã chốt kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM ngay trong năm nay, đồng thời thông qua phương án chuyển trụ sở chính từ Hà Nội (tại tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm) vào TP.HCM (tại tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1). Việc duy trì quy mô và sức mạnh của Ngân hàng ở khu vực Hà Nội và phía Bắc, cũng như di chuyển thành công vào TP.HCM sẽ giúp VIB trở thành một định chế tài chính có sự phát triển đồng đều tại cả hai địa bàn kinh doanh chiến lược của ngành ngân hàng.

VIB sẽ niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM ngay trong năm 2018 ảnh 3

Về thay đổi/bổ sung nhân sự, ĐHĐCĐ đã thông qua việc miễn nhiệm ông Michael John Venter - thành viên HĐQT và phê duyệt việc bổ sung ông Michael John Murphy làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2016-2019).

Ngoài ra, ĐHĐCĐ cũng thông qua các báo cáo khác như báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS), báo cáo thù lao của thành viên HĐQT, BKS.

 “Để hoàn thành nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, năm 2018 chúng tôi sẽ tiếp tục kiên định với các chiến lược và mục tiêu theo đuổi những năm qua như: Sản phẩm và dịch vụ khách hàng vượt trội; Ngân hàng an toàn và chất lượng; Đầu tư vào phát triển con người. VIB sẽ nỗ lực góp phần vào sự phát triển của cộng đồng, đóng góp một cách có trách nhiệm, tích cực cho việc phát triển một ngành ngân hàng Việt Nam lành mạnh và thịnh vượng”, ông Đặng Khắc Vỹ, Chủ tịch HĐQT của VIB, phát biểu.

Tin cùng chuyên mục