Tiêm kích vừa đâm trúng oanh tạc cơ B-17 trong triển lãm hàng không Mỹ

  • 13/11/2022 11:07
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài