Thí điểm đấu giá biển số xe ô tô từ 1-7-2023

ANTD.VN - Nghị quyết 73/2022/QH15 ngày 15-11-2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô có hiệu lực từ ngày 1-7-2023 và được thực hiện trong 3 năm. Người dân sẽ được quyền lựa chọn, cạnh tranh để sở hữu những biển số mà bản thân mong muốn.