Thêm một doanh nghiệp đa cấp chấm dứt hoạt động

ANTĐ - Sở Công Thương Hà Nội vừa có thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị xin giải tỏa tiền ký quỹ của Công ty CP Everrichs Global. 

Theo đó, nếu công ty CP Everrichs Global chưa hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp của công ty theo quy định của pháp luật thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Sở đăng tải thông báo, đề nghị người tham gia bán hàng đa cấp thông báo bằng văn bản đến Sở Công Thương Hà Nội (địa chỉ số 331 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) và nộp kèm theo các tài liệu chứng minh để Sở tổng hợp, yêu cầu Công ty CP Everrich Global thực hiện nghĩa vụ với người tham gia bán hàng đa cấp theo đúng quy định của pháp luật. 

Trước đó, do các vi phạm liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp, Công ty CP Everrichs Global đã bị xử phạt hành chính 102 triệu đồng.