Thay ngay tư vấn giám sát cao tốc Vạn Ninh- Cam Lộ nếu không đáp ứng yêu cầu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ GTVT nhấn mạnh, trường hợp năng lực, kinh nghiệm của tư vấn giám sát tại dự án cao tốc Vạn Ninh- Cam Lộ không đảm bảo theo yêu cầu, tính chất công việc, cần thay thế ngay để đảm bảo đáp ứng chất lượng, tiến độ dự án, tuân thủ quy định của hợp đồng.

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Ban QLDA đường Hồ Chí Minh về việc khẩn trương thực hiện các giải pháp để đáp ứng chất lượng, tiến độ hoàn thành dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025 đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ.

Bộ GTVT cho biết, dự án đã triển khai được 8 tháng, đến nay mặt bằng đã bàn giao được 47,98km/65,5km (trong đó mặt bằng thi công được đạt 44,65km/65,5km), giá trị sản lượng đạt 570/5.620,13 tỷ đồng, đạt 10,14% đáp ứng so với kế hoạch do Ban QLDA đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) duyệt.

"Để thi công dự án đáp ứng về giải ngân, yêu cầu về chất lượng, tiến độ trong điều kiện mặt bằng như hiện nay, cần triển khai đồng loạt nhiều mũi thi công, nhiều hạng mục công trình, đồng thời phải quan tâm chặt chẽ đến chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường ngay từ đầu", Bộ GTVT nêu.

Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA đường Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với địa phương để giải quyết các vị trí mặt bằng đã bàn giao nhưng còn vướng mắc không thi công được; tập trung triển khai di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật; xây dựng khu tái định cư.

Thi công cao tốc Vạn Ninh- Cam Lộ

Thi công cao tốc Vạn Ninh- Cam Lộ

Trong đó, ưu tiên các vị trí trên gói thầu đã huy động nhân sự, máy móc, thiết bị chờ GPMB; trường hợp khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh Quảng Bình, tỉnh Quảng Trị và Bộ GTVT để tháo gỡ nhằm đảm bảo hoàn thành công tác GPMB trong tháng 8/2023.

Về triển khai thi công, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA đường Hồ Chí Minh kiểm tra, rà soát khối lượng công việc, tính chất, tiến độ hiện nay để bổ sung nhân sự của Ban QLDA, tư vấn giám sát cho đáp ứng yêu cầu.

Trường hợp năng lực, kinh nghiệm của tư vấn giám sát không đảm bảo theo yêu cầu, tính chất công việc, cần thay thế ngay để đảm bảo đáp ứng chất lượng, tiến độ dự án, tuân thủ quy định của hợp đồng.

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cũng cần chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công rà soát danh mục tiêu chuẩn áp dụng, chỉ dẫn kỹ thuật, hồ sơ thiết kế, phòng thí nghiệm hiện trường để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại (nếu có), bổ sung, hoàn chỉnh nhằm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng công trình.

Đồng thời chấn chỉnh, khắc phục các nội dung còn tồn tại về chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường; đảm bảo việc thực hiện tuân thủ theo quy định.

Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA đường Hồ Chí Minh chỉ đạo tư vấn giám sát, nhà thầu rà soát, xây dựng tiến độ thi công chi tiết các gói thầu, bổ sung mũi thi công đáp ứng với tình hình thực tế về mặt bằng được bàn giao, đường tiếp cận thi công, đảm bảo tính khả thi, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và giải ngân.

Cùng với đó là tăng cường kiểm tra, chỉ đạo tư vấn giám sát, nhà thầu triển khai thực hiện việc giám sát, thi công tuân thủ hồ sơ thiết kế, biện pháp, trình tự thi công và chỉ dẫn kỹ thuật của dự án; chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ GTVT về chất lượng, tiến độ của dự án.

Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ là dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025, do Ban QLDA đường Hồ Chí Minh là chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư dự án là 9.919,78 tỷ đồng, trong đó. Tổng chiều dài tuyến là 65,5km, qua tỉnh Quảng Bình (khoảng 32,95km) và tỉnh Quảng Trị (khoảng 32,53km).

Dự án khởi công từ ngày 1/1/2023, dự kiến cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác, vận hành từ năm 2026.