• Giảm lãi suất: Doanh nghiệp chưa thấm

    Giảm lãi suất: Doanh nghiệp chưa thấm

    ANTĐ - Lãi suất cho vay giảm sẽ mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp, nhất là những công ty đang khát vốn. Nhưng dường như chính sách này chưa tới được đông đảo doanh nghiệp hiện có nhu cầu.