Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) đăng ký tham gia thành viên chính thức của WFE

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - VNX đã đăng ký tham gia làm thành viên chính thức của tổ chức Liên đoàn các Sở Giao dịch chứng khoán thế giới (WFE) thay thế cho Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Thông tin từ Sở GDCK Việt Nam (VNX) cho biết, hiện nay, VNX đã đăng ký tham gia làm thành viên chính thức của tổ chức Liên đoàn các Sở Giao dịch chứng khoán thế giới (World Federation of Exchanges - WFE) thay thế cho Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Trước đó, ngày 22/4/2022, VNX đã trở thành thành viên của Liên đoàn các Sở Giao dịch chứng khoán châu Á và Châu Đại Dương (AOSEF).

AOSEF là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập từ năm 1990, hiện bao gồm 17 thành viên là các Sở Giao dịch chứng khoán trong khu vực. Tham gia AOSEF, VNX có cơ hội chia sẻ trao đổi thông tin, kinh nghiệm quản lý, tổ chức, vận hành thị trường.

Đây là bước đi đầu tiên và quan trọng trong chủ trương từng bước hội nhập quốc tế của VNX.

VNX đã đăng ký làm thành viên WFE

VNX đã đăng ký làm thành viên WFE

Ngày 15/9/2022, VNX trở thành Thành viên của Diễn đàn thị trường Trái phiếu ASEAN – ABMF. ABMF là diễn đàn bao gồm các chuyên gia, tổ chức tài chính của 10 nước ASEAN cùng Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc (ASEAN +3), được các Bộ trưởng Tài chính ASEAN+3 thành lập vào tháng 5/2010. Tham gia ABMF, VNX có cơ hội chia sẻ trao đổi thông tin, kinh nghiệm quản lý, tổ chức, vận hành thị trường trái phiếu.

Ngày 30/9/2022, VNX trở thành Thành viên của Hiệp hội các Sở Giao dịch chứng khoán khu vực ASEAN – ASEAN Exchange. Hiệp hội các Sở Giao dịch chứng khoán ASEAN được thành lập dựa trên cơ sở hợp tác đa phương giữa các Sở giao dịch chứng khoán từ 6 quốc gia trong khu vực ASEAN, bao gồm Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Philippines và Singapore.

Hiện nay, VNX đã đăng ký tham gia làm thành viên chính thức của tổ chức Liên đoàn các Sở Giao dịch chứng khoán thế giới (World Federation of Exchanges - WFE) thay thế cho Sở Giao dịch chứng khoán TP.HHCM.

Sau khi VNX tham gia làm thành viên chính thức, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cũng được hưởng những lợi ích như tư cách thành viên chính thức.

Như vậy, VNX đã tham gia làm thành viên của 03 tổ chức quốc tế và đang trong quá trình gia nhập WFE. Tham gia vào các tổ chức quốc tế này, VNX có cơ hội chia sẻ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm quản lý vận hành Sở GDCK, thị trường chứng khoán, thể chế hóa hợp tác khu vực, thúc đẩy hội nhập các thị trường chứng khoán của khu vực ASEAN.

Sự kiện này đặt nền móng cho vị thế và hình ảnh của VNX trong khu vực, giúp hướng tới thể chế hóa hợp tác khu vực và thúc đẩy hội nhập các thị trường chứng khoán của châu Á.