Sắp khai mạc Đại hội Đảng NDCM Lào

(ANTĐ) - Sáng 11-3 tại Viêng Chăn, Ban Đối ngoại Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào đã tổ chức họp báo về Đại hội Đảng lần thứ IX Đảng NDCM Lào sắp khai mạc.

Sắp khai mạc Đại hội Đảng NDCM Lào

(ANTĐ) - Sáng 11-3 tại Viêng Chăn, Ban Đối ngoại Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào đã tổ chức họp báo về Đại hội Đảng lần thứ IX Đảng NDCM Lào sắp khai mạc.

Thủ đô Viêng Chăn, nơi sẽ diễn ra Đại hội Đảng lần thứ IX Đảng NDCM Lào
Thủ đô Viêng Chăn, nơi sẽ diễn ra Đại hội Đảng lần thứ IX Đảng NDCM Lào

Tại cuộc họp báo, đồng chí Hiem Phommachan - Thứ trưởng Ngoại giao, Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lào - cho biết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng NDCM Lào sẽ được tổ chức tại Thủ đô Viêng Chăn từ ngày 18 tới 21-3 tới. Đại hội sẽ thảo luận và thông qua: Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII; Điều lệ sửa đổi và bổ sung của Đảng; Bầu Ban chấp hành Trung ương khóa IX (2011-2016).

Đại hội Đảng lần thứ IX khẳng định quyết tâm cao độ tăng cường khối đoàn kết thống nhất vững chắc trong toàn Đảng, toàn dân; tăng cường và nêu cao vai trò lãnh đạo và năng lực lãnh đạo của Đảng, tạo bước tiến mạnh mẽ trong việc tổ chức thực hiện đường lối đổi mới dựa trên các nguyên tắc của Đảng; đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển vào năm 2020; tạo tiền đề cho đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Đảng NDCM Lào sẽ kiên trì thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình, độc lập dân tộc, hữu nghị và hợp tác trên cơ sở nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, đôi bên cùng có lợi, góp phần vào việc bảo vệ hòa bình, hữu nghị và hợp tác vì sự phát triển của khu vực và thế giới.

(Theo TTXVN)