Sắp chính thức mở rộng cửa khẩu đường bộ Việt Nam- Trung Quốc

ANTD.VN -  Phía Trung Quốc đã chuẩn bị xong các điều kiện để công bố mở rộng cửa khẩu đường bộ Hữu Nghị Quan, Quảng Tây đến 2 lối mở Pò Chài và Lũng Nghịu và đề nghị Việt Nam chuẩn bị để công bố đồng bộ.
Các xe hàng tại khu vực phi thuế quan

Các xe hàng tại khu vực phi thuế quan

Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn đã có văn bản số 914/SNgV-LSHTQT gửi UBND Lạng Sơn về Công hàm của Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo về việc mở cửa khẩu biên giới Việt - Trung.

Theo ông Hoàng Khánh Duy - Phó Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, phía Trung Quốc thông báo đã chuẩn bị xong các điều kiện có liên quan để công bố mở rộng cửa khẩu đường bộ Hữu Nghị Quan, Quảng Tây đến 2 lối mở Pò Chài và Lũng Nghịu.

Phía Trung Quốc cũng đề nghị Việt Nam làm tốt công tác chuẩn bị cho cửa khẩu và vận hành các lối mở phía Việt Nam để công bố đồng bộ, đồng thời có Công hàm phúc đáp xác nhận.

Kể từ ngày phía Việt Nam có Công hàm phúc đáp, sẽ chính thức mở rộng Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan, công việc cụ thể sẽ do chính quyền địa phương hai bên trao đổi, quyết định.

Trên cơ sở trao đổi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nhằm chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho việc chính thức mở rộng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan, Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo: Giao Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan: Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Cục Hải quan, Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Ngoại vụ, UBND huyện Văn Lãng và các cơ quan, đơn vị có liên quan làm tốt công tác chuẩn bị; chủ động trao đổi với các cơ quan, đơn vị chức năng, địa phương của phía Trung Quốc để triển khai; kịp thời báo cáo UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền.