Phương pháp 3D xác định giới tính

(ANTĐ) - Các nhà khoa học Đại học Bắc Carolina đã tìm ra một phương pháp mới giúp xác định chính xác hơn giới tính của người đã chết lâu ngày, thi thể phân hủy chỉ còn hài cốt.

Phương pháp 3D xác định giới tính

(ANTĐ) - Các nhà khoa học Đại học Bắc Carolina đã tìm ra một phương pháp mới giúp xác định chính xác hơn giới tính của người đã chết lâu ngày, thi thể phân hủy chỉ còn hài cốt.

Phương pháp mới được đánh giá chính xác hơn phương pháp truyền thống

Phương pháp mới được đánh giá chính xác hơn phương pháp truyền thống

Theo phương pháp truyền thống, các chuyên gia pháp y sẽ đo kích thước xương chậu của hài cốt và đối chiếu với các tỷ lệ đã được ghi nhận về khác biệt ở bộ phận này giữa nam và nữ. Tuy nhiên phương pháp này sẽ gặp khó khăn nếu hài cốt không còn nguyên vẹn ví dụ như trong các vụ máy bay rơi hay thiên tai, động đất.

Phương pháp mới sẽ áp dụng kỹ thuật hình ảnh 3D, ghi nhận 20 đặc điểm chung nhất về cấu tạo của xương chậu 2 giới và so sánh các đặc điểm trên mẩu xương tìm được để xác định giới tính nạn nhân. Các nhà khoa học đã ước tính tỷ lệ chính xác của phương pháp mới lên đến 98% so với tỷ lệ 90% của phương pháp cũ.

Hà Nam

(Theo Sciday)