Nâng cao quy trình đăng ký, quản lý phương tiện

ANTD.VN -Sáng 10-12, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tập huấn Thông tư số 41/2016/TT-BCA quy định quy trình đăng ký xe. Tham dự hội nghị có đông đủ các CBCS của CATP Hà Nội phụ trách mảng đăng ký quản lý phương tiện. 

Nội dung của hội nghị tập trung quán triệt cho CBCS làm công tác đăng ký, quản lý xe nắm vững và thực hiện nghiêm túc các quy định về quy trình cấp, đổi, cấp lại, thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo đúng quy định của Thông tư số 41/2016/TT-BCA và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến công tác đăng ký, quản lý xe.

Bên cạnh đó, qua việc tập huấn Thông tư 41, còn nâng cao năng lực quản lý Nhà nước trong công tác đăng ký, quản lý xe; đổi mới về phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện, áp dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý; góp phần nâng cao trách nhiệm, tinh thần phục vụ của cán bộ, chiến sĩ trong công tác đăng ký, quản lý xe.

"Qua công tác tập huấn, chúng tôi còn tổ chức rà soát đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đăng ký, quản lý xe đảm bảo năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức để bố trí đủ số lượng. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng công việc, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, hách dịch, cửa quyền, tiêu cực" - Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội cho biết.