Năm 2023, MB sẵn sàng cho những không gian tăng trưởng mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 25/4, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), mã cổ phiếu MBB tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 với nhiều nội dung quan trọng được đệ trình và thông qua.

Báo cáo tại Đại hội, ông Lưu Trung Thái – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) MB cho biết, 2022 là năm đầu tiên MB triển khai Chiến lược phát triển giai đoạn 2022 - 2026 với mục tiêu “Top 3 thị trường về hiệu quả, hướng đến Top đầu châu Á”, cùng tầm nhìn “Trở thành Doanh nghiệp số, Tập đoàn tài chính dẫn đầu”.

Thông qua mức chia cổ tức 20%, bao gồm 15% cổ phiểu và 5% tiền mặt

Theo lãnh đạo MB, năm 2022, MB có sự phát triển bền vững với các chỉ tiêu có sự tăng trưởng tốt, hoàn thành và hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao phó. Các chỉ tiêu về quy mô như tổng tài sản, vốn điều lệ, huy động vốn, tín dụng và lợi nhuận trước thuế tăng trưởng ~ 16% - 38% so với năm 2021, hoàn thành vượt kế hoạch năm 2022.

Lợi nhuận trước thuế toàn Tập đoàn MB lần đầu đạt mốc 1 tỷ USD, tăng 38% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế riêng ngân hàng là 20.318 tỷ đồng, tăng 41,1% so với năm trước. Các chỉ tiêu quản lý, hiệu quả của MB năm 2022 nằm trong Top đầu thị trường với ROE tập đoàn đạt 25,6% và CIR đạt 28,5%. Tổng lợi nhuận của các công ty thành viên tăng trưởng 17,5% so với năm 2021, đạt 2.734 tỷ đồng, đóng góp 12% vào lợi nhuận chung của tập đoàn.

Quy mô khách hàng và quy mô giao dịch kênh số của MB tăng trưởng mạnh mẽ. Chỉ riêng năm 2022, MB thu hút thành công 7 triệu khách hàng, lũy kế đạt trên 20 triệu khách hàng – hoàn thành sớm mục tiêu chiến lược đề ra tới năm 2026. App MBBank đứng số 1 trong các App tài chính về lượt tải.

Với kết quả kinh doanh năm 2022 khả quan, MB đệ trình và được Đại hội đồng cổ đông MB thông qua mức chia cổ tức cho năm 2022 là 20%; bao gồm 15% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt,

Kiện toàn nhân sự cấp cao

Năm 2023, MB có sự thay đổi nhân sự Chủ tịch HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024. HĐQT đã thông qua việc Thượng tướng Lê Hữu Đức xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT theo nguyện vọng cá nhân. Đại hội đồng cổ đông 2023 đã thông qua việc Ông Lê Hữu Đức từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT và số lượng Thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024 là 10 thành viên.

HĐQT quyết định bầu ông Lưu Trung Thái đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT thay cho ông Lê Hữu Đức trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024. Bên cạnh đó, HĐQT giao nhiệm vụ ông Phạm Như Ánh chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành, đảm nhiệm quyền hạn và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc; đồng thời chỉ đạo triển khai các thủ tục báo cáo CQQLNN chấp thuận dự kiến nhân sự bổ nhiệm Tổng giám đốc theo quy định.

Sẵn sàng cho những cơ hội mới

Đại hội đồng cổ đông thường niên MB 2023 đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 45.339 tỷ đồng lên hơn 53.683 tỷ đồng. Việc tăng vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính, khả năng quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng, phát triển mở rộng mạng lưới và tăng khả năng cạnh tranh của MB.

Năm 2023, MB tiếp tục bám sát phương châm chiến lược là “Tăng tốc số - Hấp dẫn khách hàng - Hiệp lực tập đoàn - An toàn bền vững” và mục tiêu “Top 3 thị trường về hiệu quả, hướng đến Top đầu châu Á”. Theo đó, MB sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ cho công nghệ trên phạm vi toàn Tập đoàn, tăng cường đổi mới sáng tạo và làm chủ công nghệ để tạo năng lực cạnh tranh bền vững.

Để các định hướng hoạt động 2023 được tổ chức thành công, ưu tiên tìm kiếm những không gian tăng trưởng mới, cơ hội hợp tác mới, Ban Lãnh đạo MB sẽ tiếp tục triển khai: Phương án chuyển giao bắt buộc một ngân hàng thương mại và các giao dịch hợp tác, hỗ trợ ngân hàng đó để chuẩn bị cho việc MB nhận chuyển giao; tìm kiếm đối tác có năng lực để liên doanh và chuyển đổi hình thức pháp lý của MBCambodia trên cơ sở ĐHĐCĐ ủy quyền và giao nhiệm vụ các nội dung, phù hợp quy định pháp luật, phê duyệt của ĐHĐCĐ.

Với việc chú trọng đầu tư xây dựng giá trị thương hiệu; đầu tư chiều sâu về con người, MB và các CTTV triển khai xây dựng hành trình tích hợp, hiệp lực tạo ra trải nghiệm khác biệt, mở rộng và phát triển hệ sinh thái Số cùng các đối tác đa dạng, từ đó góp phần tạo ra sự tăng trưởng mạnh mẽ về doanh thu, tối ưu hiệu quả chi phí, gia tăng các giá trị của tập đoàn.