Năm 2020, sẽ cắt giảm tối thiểu 50% số chi cục thuế

ANTD.VN - Theo lộ trình sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế quận, huyện, thị xã thành chi cục thuế khu vực mà Bộ Tài chính vừa ban hành thì từ nay đến cuối năm 2020 sẽ giảm tối thiểu 50% tổng số các chi cục thuế hiện có trong toàn ngành.

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 520/QĐ-BTC về Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế quận, huyện, thị xã thành chi cục thuế khu vực thuộc cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo đó, Bộ Tài chính sẽ chỉ xem xét tổ chức lại các Chi cục Thuế trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đồng thời Bộ sẽ lưu ý tính đến các trường hợp đặc thù như: tại địa bàn trọng yếu (biên giới, hải đảo…), cần đảm bảo vấn đề an ninh kinh tế - chủ quyền quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; tại địa bàn các tỉnh lỵ, khoảng cách gần, hạ tầng công nghệ thông tin tốt...

Đồng thời, việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy cần phải có lộ trình, không gây xáo trộn lớn về tổ chức, nhân sự, tâm lý, tư tưởng công chức và người lao động, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa và thực hiện tinh giản biên chế.

Từ nay đến 2020, sẽ giảm ít nhất một nửa số chi cục thuế 

Về lộ trình triển khai, từ nay đến cuối năm 2020 đảm bảo mục tiêu giảm tối thiểu 50% tổng số các chi cục thuế hiện có trong toàn ngành.

Cụ thể: từ nay đến cuối năm 2018 thực hiện sắp xếp lại 327 chi cục thuế quận, huyện, thị xã thuộc 63 cục thuế thành 154 chi cục thuế khu vực (giảm 173 chi cục). Trong đó, thực hiện ghép 192 chi cục thuế thành 90 chi cục thuế khu vực (giảm 102 chi cục), hoàn thành trước 1/7/2018; thực hiện ghép 135 chi cục thuế quận, huyện, thị xã thành 64 chi cục thuế khu vực (giảm 71 chi cục), hoàn thành trước 1/9/2018.

Năm 2019 thực hiện sắp xếp lại 53 chi cục thuế quận, huyện, thị xã của 63 cục thuế thành 25 chi cục thuế khu vực (giảm 28 chi cục). Năm 2020 thực hiện sắp xếp lại 168 chi cục thuế quận, huyện, thị xã của 63 cục thuế thành 78 chi cục thuế khu vực (giảm 90 chi cục).

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế cũng đã ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai, sáp nhập Chi cục Thuế các quận huyện, thị xã, thành phố thành Chi cục Thuế khu vực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đồng thời, cơ quan này cũng đã ban hành Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai, đảm bảo thực hiện đề án thành lập chi cục thuế khu vực theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra.