Năm 2018: Việt Nam tiếp tục lập kỷ lục về số doanh nghiệp thành lập mới

ANTD.VN - Trong năm 2018, cả nước có 131,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1.478,1 nghìn tỷ đồng, tăng 3,5% về số doanh nghiệp và tăng 14,1% về số vốn đăng ký so với năm 2017.
Năm 2018: Việt Nam tiếp tục lập kỷ lục về số doanh nghiệp thành lập mới ảnh 1

Số lượng doanh nghiệp thành lập mới đạt kỷ lục năm thứ ba liên tiếp

Tổng cục thống kê cho biết, với 131,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong năm 2018, Việt Nam có năm thứ ba liên tiếp đạt kỷ lục về tăng trưởng doanh nghiệp.

Bên cạnh việc tăng trưởng về số lượng doanh nghiệp, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới cũng tăng 10,2%, đạt 11,3 tỷ đồng.

Nếu tính cả 2.408,8 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong năm nay là 3.886,9 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, một tín hiệu tích cực khác cũng được cơ quan thống kê công bố là trong năm 2018 còn có 34 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 28,6% so với năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm 2018 lên gần 165,3 nghìn doanh nghiệp.

Trong năm nay, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động là 90.651 doanh nghiệp, tăng 49,7% so với năm trước, bao gồm 27.126 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 25,1% và 63.525 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 63,4%; số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 16.314 doanh nghiệp, tăng 34,7%.

Bình luận về những con số nêu trên, ông Phạm Đình Thúy- Vụ trưởng Vụ thống kê công nghiệp (Tổng cục thống kê) cho rằng: “Trong 3 năm liên tục, từ 2016 đến 2018, chúng ta có mức tăng trưởng số doanh nghiệp thành lập mới trên 100 nghìn doanh nghiệp/năm. Năm 2018 kỷ lục 131.275 doanh nghiệp.

Những đánh giá cập nhật mới nhất cho thấy, trong điều kiện Việt Nam bắt đầu hội nhập quốc tế sâu rộng, doanh nghiệp có nhiều thuận lợi để hoạt động, môi trường kinh doanh ngày càng thuận tiện.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu có quy mô vừa và nhỏ nên phải đối diện nhiều khó khăn, rủi ro, nên số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể cũng cao”.

Mặc dù vậy, theo ông Phạm Đình Thúy, trong số những doanh nghiệp ngừng hoạt động sẽ có những doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong những ngành nghề khác.

Nhận định về khả năng có đạt 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020, đại diện Tổng cục thống kê cho biết, số liệu thống kê tại thời điểm ngày 1-7-2018 cho thấy, cả nước hiện có 702 nghìn doanh nghiệp tồn tại dưới nhiều hình thức.

Từ thời điểm đó đến năm 2020 là còn 2,5 năm, với tốc độ khoảng 130 nghìn doanh nghiệp được thành lập mới mỗi năm thì con số 1 triệu doanh nghiệp hoàn toàn có thể đạt được.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng có nhiều chính sách để khuyến khích các thành phần kinh tế quy mô nhỏ như: hợp tác xã, hộ cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp nên số lượng doanh nghiệp sẽ đạt mục tiêu.