Mỗi giấy phép lái xe cấp đổi trực tuyến tiết kiệm cho người dân 700.000 đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo tính toán của Cục Đường bộ Việt Nam, mỗi một GPLX đã tiết kiệm được 700.000 đồng cho người dân từ chi phí đi lại, ăn ở bình quân người dân phải bỏ ra khi đổi GPLX.

Ông Tô Nam Toàn, Trưởng phòng Khoa học công nghệ, môi trường và hợp tác quốc tế thông tin, thực hiện Đề án 06/QĐ-TTg của Chính phủ về Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, Cục Đường bộ Việt Nam đã rà soát 83 văn bản thuộc lĩnh vực Đường bộ và xác định có 11 văn bản cần sửa đổi, bổ sung để phục vụ Đề án 06 bao gồm 2 Nghị định và 9 Thông tư.

Cục Đường bộ Việt Nam đã đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (dịch vụ công trực tuyến toàn trình) đổi giấy phép lái xe thông qua việc chủ động tháo gỡ các vướng mắc (điều chỉnh phần mềm), quyết liệt chỉ đạo các Sở GTVT triển khai thực hiện.

Đồng thời tích cực phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện hỗ trợ công dân cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công quốc gia và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, đã góp phần đơn giản hoá, giảm bớt thủ tục hồ sơ, tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc giải quyết thủ tục hành chính đổi GPLX.

Các bước thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép trực tuyến

Các bước thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép trực tuyến

Tính đến ngày 5/12/2023, cả nước đã tiếp nhận trên 99.000 hồ sơ đổi GPLX, trung bình 1 ngày nhận trên 500 hồ sơ, cá biệt có ngày nhận 1.500 hồ sơ. Để chia sẻ thông tin GPLX, tích hợp dữ liệu với hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư, Cục Đường bộ Việt Nam đã thiết lập hệ thống trung gian phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Còn ông Nguyễn Xuân Cường, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, Cục đã phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an hoàn thành kết nối cơ sở dữ liệu GPLX và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ tháng 7/2022.

Trong năm 2023, Cục Đường bộ đã hoàn thành đối soát để làm sạch dữ liệu GPLX, kết quả đã có 31,36/34,75 triệu GPLX (tỷ lệ 90,24%) có kết quả trùng khớp với dữ liệu dân cư và 3,39/34,75 triệu GPLX (tỷ lệ 9,76%) có kết quả chưa trùng khớp.

Hiện Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội để kiểm tra, tiếp tục làm sạch các dữ liệu này (2,2 triệu GPLX không có số CMND trong cơ sở dữ liệu dân cư, 533.000 GPLX được nhân bản 2 lần với 1 số CMND, 654.000 GPLX có định dạng CMND không đúng với định dạng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư).

Ông Cường thông tin thêm, trong ngày 6/12, đã có 1.139 GPLX được cấp cho người dân, và theo tính toán mỗi một GPLX đã tiết kiệm được 700.000 đồng cho người dân từ chi phí đi lại, ăn ở bình quân người dân phải bỏ ra khi đổi GPLX.

Do vậy, để đẩy mạnh cấp đổi GPLX trực tuyến cấp độ 4, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế khẩn trương cập nhật phiếu khám sức khoẻ lên cổng dữ liệu quốc gia, hiện nay sau khoảng 4 tiếng người dân đến khám kết quả mới được cập nhật lên hệ thống…