[Infographic] Xe tăng T-72 bất ngờ nã pháo xé nát xe bom cảm tử của phiến quân

  • 14/03/2018 08:16
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài