[Infographic] Thêm một chiến đấu cơ Su-24 vừa bị phiến quân bắn cháy tại Syria

  • 19/03/2018 00:03
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài