[Infographic] Phiến quân tấn công điên cuồng, "bảo bối" T-72BV đã không giúp ích được lính tăng Syria

  • 19/03/2018 11:32
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài