[Infographic] "Ngựa thồ trên hạm C-2" độc đáo của Mỹ khiến Nga, Trung khâm phục, chuẩn bị tới Việt Nam

  • 04/03/2018 21:23
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài