[Infographic] Nga nhận ba siêu tàu ngầm hạt nhân, tương quan sức mạnh sòng phẳng với Mỹ bắt đầu

  • 20/03/2018 16:33
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài