[Infographic] Nga bất ngờ triển khai "mắt thần" A-50U tới Syria để làm gì?

  • 27/03/2018 19:17
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài