[Infographic] Độc đáo máy bay vừa có thể huấn luyện, chiến đấu và "ngửi hạt nhân"

ANTD.VN - Kawasaki T-4 là một trong những máy bay chiến đấu độc đáo nhất thế giới do Nhật Bản sản xuất. Ngoài vai trò huấn luyện và cường kích hạng nhẹ, máy bay Kawasaki T-4 còn có khả năng "đánh hơi hạt nhân".

Kawasaki T-4  là một trong những máy bay chiến đấu độc đáo nhất thế giới do Nhật Bản sản xuất. Ngoài vai trò huấn luyện và cường kích hạng nhẹ, máy bay Kawasaki T-4 còn có khả năng đánh hơi hạt nhân. Không quân Nhật Bản đã phái ba chiếc T-4s hồi tháng 1/2016 và 4 chiếc T-4 hôm 4/9/2017 để thu thập dấu vết phóng xạ sau khi Triều Tiên tuyên bố thử bom H.

Máy bay huấn luyện Kawasaki T-4.

Máy bay huấn luyện Kawasaki T-4.