[Infographic] C-295M - Máy bay vận tải tốt nhất của Không quân Nhân dân Việt Nam

  • 25/02/2017 10:20
  • 1 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài