[Info] Pháo phòng không Liên Xô, chuyển hướng thành tấn công mặt đất tại Syria

  • 31/05/2019 09:53
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài