[Info] Hải quân Việt Nam biến "trâu nước" PT-76 thành lô cốt phòng thủ đảo

  • 14/11/2019 18:33
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài