HNX áp giá tham chiếu cho cổ phiếu mới

(ANTĐ) - Thực hiện Quyết định số 131/QĐ-SGDHN ngày 24/3/2011 về việc sửa đổi Quy chế Quản lý thị trường đăng ký giao dịch, Sở GDCK Hà Nội mới đây đã thông báo sẽ áp mức giá tham chiếu đối với các chứng khoán hiện đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCoM.

HNX áp giá tham chiếu cho cổ phiếu mới

(ANTĐ) - Thực hiện Quyết định số 131/QĐ-SGDHN ngày 24/3/2011 về việc sửa đổi Quy chế Quản lý thị trường đăng ký giao dịch, Sở GDCK Hà Nội mới đây đã thông báo sẽ áp mức giá tham chiếu đối với các chứng khoán hiện đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCoM.

Theo đó, chứng khoán trong tình trạng ĐKGD mới (chưa có giao dịch kể từ khi ĐKGD), đến trước ngày 04/04/2011 vẫn chưa có giao dịch, Sở GDCK Hà Nội sẽ áp dụng giá tham chiếu do tổ chức ĐKGD đề xuất và biên độ giao dịch ±40% so với giá tham chiếu.

Đối với các chứng khoán trong tình trạng giao dịch đặc biệt (chứng khoán không có giao dịch trên 25 phiên liên tiếp), Sở GDCK Hà Nội sẽ cập nhật giá tham chiếu trong ngày 04/04/2011 là giá bình quân gia quyền của các mức giá thực hiện theo phương thức khớp lệnh liên tục của ngày có giao dịch gần nhất và áp dụng biên độ giao dịch ±40% so với giá tham chiếu.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04/04/2011

BT