Hàng tạm nhập tái xuất chỉ được lưu lại Việt Nam 45 ngày

ANTĐ - Dự thảo thông tư mới của Bộ Công Thương về hàng hóa tạm nhập tái xuất quy định, các doanh nghiệp không được chia nhỏ container trong quá trình vận chuyển hàng hóa từ cửa khẩu tạm nhập tái xuất đến khu vực chịu sự giám sát của cơ quan hải quan, địa điểm tái xuất thuộc cửa khẩu, điểm thông quan theo quy định. 

Hàng hóa tạm nhập tái xuất cũng chỉ được lưu lại Việt Nam không quá 45 ngày kể từ ngày làm thủ tục tạm nhập vào Việt Nam hoặc ngày nhập hàng tại kho ngoại quan để tái xuất sang nước thứ 3. Hải quan chỉ cho gia hạn một lần không quá 15 ngày.