Hà Nội nêu căn cứ điều chỉnh người sử dụng đất tại dự án khu đô thị Mỹ Hưng

  • 02/12/2020 16:17
  • 0 bình luận
  • Ngọc Khánh
  • In bài

ANTD.VN -  Sở TN&MT Hà Nội cho biết, việc điều chỉnh quyết định giao đất đối với dự án Khu đô thị mới Mỹ Hưng - Cienco 5 (huyện Thanh Oai, Hà Nội) là đúng quy định của pháp luật và dựa trên đề nghị của các cơ quan chức năng, Cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an), Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ TN-MT)…

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5269/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một số nội dung ghi tại Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 30/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây (cũ). Theo đó, UBND TP điều chỉnh tên người sử dụng đất ghi tại Quyết định 3128 về việc thu hồi hơn 1,8 triệu m2 đất trên địa bàn xã Cự Khê, Mỹ Hưng, Tam Hưng, Bình Minh của huyện Thanh Oai, chuyển mục đích sử dụng thành đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Mỹ Hưng - Cienco 5 như sau: từ Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 thành Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP.

Trao đổi với phóng viên Báo An ninh Thủ đô về căn cứ đề xuất việc điều chỉnh nêu trên, đại diện Sở TN-MT Hà Nội cho biết, trước đây, căn cứ chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, năm 2007, UBND tỉnh Hà Tây đã phê duyệt dự án BT và dự án khác để đối ứng hoàn vốn bằng dự án khu đô thị Thanh Hà A-B; Khu đô thị Mỹ Hưng - Cienco5.

Trong đó, đã xác định cụ thể chủ đầu tư là Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5; doanh nghiệp dự án là Công ty Cienco5 Land. Năm 2008, UBND tỉnh Hà Tây đã quyết định giao đất cho Công ty Cienco5 Land (là doanh nghiệp dự án) để thực hiện dự án BT và các dự án đối ứng Thanh Hà A-B; Mỹ Hưng.

Đến nay, dự án BT là dự án đường trục phía Nam mới thực hiện được 19,9km và dự án đối ứng là khu đô thị Thanh Hà A - B đã được đầu tư xây dựng và đưa vào kinh doanh, sử dụng một số hạng mục. Hiện nay, còn lại 22km dự án đường trục phía Nam (đoạn cuối) và dự án Khu đô thị Mỹ Hưng chưa thực hiện giải phóng mặt bằng.

Cùng đó, Sở TN-MT Hà Nội cũng đưa ra những căn cứ để UBND TP Hà Nội điều chỉnh tên người sử dụng đất khu đô thị mới Mỹ Hưng - Cienco 5. Cụ thể là: Theo quy định của pháp luật tại Khoản 1 Điều 55 Luật Đầu tư 2005; Điều 87 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Tại điểm B khoản 1 Điều 12 Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05 tháng 1 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành quy chế khu đô thị mới.

Hà Nội nêu căn cứ điều chỉnh người sử dụng đất tại dự án khu đô thị Mỹ Hưng ảnh 1

Dự án đường trục phát triển phía Nam tỉnh Hà Tây (cũ)

Ngoài ra, căn cứ pháp lý hồ sơ còn có: đề nghị của Cơ quan an ninh điều tra - Bộ Công an tại các Văn bản số 948/ANĐT-P5 ngày 6/8/2018, 147/ANĐT-P4 ngày 21/1/2020; Đề nghị của Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5-CTCP tại văn bản số 05 ngày 24/3/2020; Văn bản số 395/TCQLĐĐ-CKTPTQĐ ngày 4/3/2020 của Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ TN&MT; Biên bản Thỏa thuận số 10/BBTT ngày 21 tháng 8 năm 2017 giữa Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5 –CTCP (nhà đầu tư) và Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 (doanh nghiệp dự án) về việc thống nhất triển khai thực hiện dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây và dự án khác để hoàn vốn giữa nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án.

Trong đó, hai đơn vị thống nhất, đối với phân đoạn 1 của dự án BT (từ Km00 đến Km 19+900) và dự án Khu đô thị Thanh Hà A-B- Cienco 5, doanh nghiệp dự án sẽ tiếp tục triển khai như quy định tại hợp đồng BT… Đối với phân đoạn 2 của dự án BT (từ Km19+900 đến Km 41+500) và dự án Khu đô thị Mỹ Hưng-Cienco 5, nhà đầu tư là chủ thể trực tiếp thực hiện và quản lý Dự án BT- phân đoạn 2 và dự án Khu đô Thị Mỹ Hưng-Cienco5.

Từ những căn cứ pháp lý trên, Sở TN-MT Hà Nội đã trình UBND TP Hà Nội quyết định điều chỉnh tên người sử dụng đất tại quyết định giao đất đối với dự án Mỹ Hưng từ Công ty CP phát triển địa ốc Cienco 5 thành Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 – CTCP là đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, đây cũng là căn cứ để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ dự án BT đối với 22km còn lại theo quy định; kết nối đồng bộ hạ tầng đường trục phía Nam, phục vụ việc phát triển kinh tế - xã hội của các huyện phía Nam, thành phố Hà Nội.

Trước đó, trên cơ sở kiến nghị của các cơ quan hữu quan, sau hơn 2 năm kiểm tra, rà soát và xin ý kiến của các cơ quan liên quan, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5269/QĐ-UBND điều chỉnh một số nội dung ghi tại Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 30/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây trước đây.

Cụ thể, tại quyết định này, UBND TP Hà Nội điều chỉnh tên người sử dụng đất ghi tại Quyết định 3128 của UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) về việc thu hồi đất trên địa bàn xã Cự Khê, Mỹ Hưng, Tam Hưng, Bình Minh của huyện Thanh Oai, chuyển mục đích sử dụng thành đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án xây dựng Khu đô thị mới Mỹ Hưng - Cienco 5 từ Công ty CP phát triển địa ốc Cienco 5 thành Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP.

Theo Quyết định 5269/QĐ-UBND, lý do điều chỉnh căn cứ theo Quyết định 963/QĐ-UBND ngày 17/4/2008 của UBND tỉnh Hà Tây (cũ) về việc cho phép đầu tư dự án Khu đô thị Mỹ Hưng - Cienco5 tại huyện Thanh Oai; Quyết định 24/QĐ-TTg ngày 6/12014 của Thủ tướng Chính phủ đổi tên Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5 thành Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 – CTCP; Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 – CTCP có trách nhiệm kế thừa toàn bộ trách nhiệm, nghĩa vụ của Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị Mỹ Hưng - Cienco5 theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt.

Cùng với đó, lý do điều chỉnh còn dựa trên đề nghị của Cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an) tại các văn bản số 948/ANĐT-P5 ngày 6/8/2018, 147/ANĐT-P4 ngày 21/1/2020; đề nghị của Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5-CTCP tại văn bản số 05/TCT5-C5HN ngày 24/3/2020; Văn bản số 395 ngày 4/3/2020 của Tổng cục quản lý đất đai.

Quyết định của UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5-CTCP, Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 có trách nhiệm nộp các khoản nghĩa vụ tài chính theo quy định...

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án tại các quyết định 987 ngày 18/4/2018, quyết định 961, 964 của UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) theo quy hoạch điều chỉnh được phê duyệt tại quyết định 3229 ngày 13/7/2015 của UBND TP.

Ngoài ra, Sở Tài chính chủ trì cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở GTVT xác định giá trị dự án BT và các dự án đối ứng theo quy hoạch điều chỉnh được phê duyệt, việc cân đối giá trị dự án BT và giá trị quỹ đất thanh toán và các nghĩa vụ tài chính khác phải thực hiện (nếu có)…

Trao đổi với báo chí, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng, người ký Quyết định số 5269/QĐ-UBND cho biết, việc điều chỉnh tên người sử dụng đất như trên dựa trên căn cứ của pháp luật và đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Các lý do dẫn tới việc đổi tên đã được nêu rõ trong Quyết định số 5269/QĐ-UBND...

Tin cùng chuyên mục