Hà Nội nằm trong top 10 điều hành kinh tế xuất sắc nhất

  • 22/04/2019 13:59
  • 0 bình luận
  • Phú Khánh
  • In bài
ANTD.VN - Theo công bố mới nhất của VCCI, Hà Nội nằm trong top 10 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất năm 2018. Trong 6 năm từ 2012 đến 2018, Chỉ số PCI của Hà Nội tăng bậc liên tiếp và đạt được mục tiêu vào top 10 trước 2 năm so với Kế hoạch Thành phố đã đề ra...

Hà Nội nằm trong top 10 điều hành kinh tế xuất sắc nhất ảnh 1

Tiếp dân tại bộ phận "một cửa" UBND huyện Ba Vì

Mới đây, báo cáo Chính phủ về việc về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia quý I, phương hướng, nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2019 UBND TP Hà Nội cho biết: Thành phố đã duy trì thực hiện 100% hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng.

Năm 2019, phấn đấu ưu tiên rút ngắn thời gian giải quyết đối với thủ tục công bố mẫu dấu còn 1 ngày (giảm 67% thời gian so với quy định), thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh còn 3 ngày (giảm 40% thời gian so với quy định), thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện còn 2 ngày làm việc (giảm 33% thời gian so với quy định); phấn đấu đạt tỷ lệ 10% trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện khai thuế qua mạng đạt 98,41%; Tỷ lệ đăng ký nộp thuế điện tử đạt trên 97,62% và chiếm 20,18% số doanh nghiệp nộp thuế điện tử trên cả nước.

Thời gian cấp mã số thuế được rút ngắn bình quân 30 phút kể từ khi nhận được giao dịch từ Cơ quan đăng ký kinh doanh, thời gian cấp là 24/24h (giảm 87,5% lượng thời gian so với quy định là 4 giờ làm việc)...

Đáng chú ý, TP đã ban hành và triển khai kế hoạch khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020.; Thông qua phương án đơn giản hóa đối với 71 Thủ tục hành chính (TTHC) gồm: 19 TTHC lĩnh vực tư pháp, 3 TTHC lĩnh vực xây dựng, 10 TTHC lĩnh vực đầu tư, 34 TTHC lĩnh vực công thương, 5 TTHC lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Theo công bố của VCCI  tháng 3- 2019, Hà Nội nằm trong top 10 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất năm 2018. Chỉ số PCI năm 2018 xếp thứ 9/63, tăng 4 bậc so với năm 2017, tăng 42 bậc so với năm 2012. Trong 6 năm từ 2012 đến 2018, Chỉ số PCI của Hà Nội tăng bậc liên tiếp và đạt được mục tiêu trước 2 năm so với Kế hoạch Thành phố đã đề ra...

Trong năm 2019, Hà Nội cũng đặt một trong những công việc quan trọng là tiếp tục thực hiện mạnh mẽ cải cách hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai dự án Trung tâm điều hành thông minh để từng bước hình thành các điều kiện phát triển thành phố thông minh. Duy trì và mở rộng các dịch vụ thực hiện trên hệ thống “Một cửa” điện tử dùng chung 3 cấp kết nối hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Tiếp tục tăng tỷ lệ các dịch vụ công trực tuyến; đồng thời có biện pháp, chính sách khuyến khích người dân tham gia sử dụng các dịch vụ công trực tuyến đã triển khai thành công…

Tin cùng chuyên mục