Hà Nội duy trì thứ hạng cao về năng lực cạnh tranh

ANTD.VN - UBND thành phố Hà Nội vừa có thông cáo báo chí về kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và chỉ số PCI (năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) của thành phố Hà Nội năm 2019. Đây là năm thứ hai  Hà Nội thuộc nhóm 10 tỉnh/thành phố dẫn đầu cả nước về PCI. Chỉ số PCI năm 2019 của Hà Nội đạt 68,8 điểm (tăng 3,4 điểm so với năm trước), xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố (không thay đổi xếp hạng so với năm trước), tăng 15 bậc so với năm 2015, tăng 42 bậc so với năm 2012.

Hà Nội duy trì thứ hạng cao về năng lực cạnh tranh ảnh 1Hà Nội tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, đón làn sóng đầu tư từ các nước tham gia EVFTA

Kết quả chỉ số PCI năm 2019 đã đạt mục tiêu của thành phố đã đề ra là đến năm 2020, chỉ số PCI của Hà Nội thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Năm 2019 là năm đầu tiên chỉ số PCI của Hà Nội có tới 9/10 chỉ số thành phần tăng hạng và giữ nguyên mức xếp hạng (trong đó có 8 chỉ số thành phần tăng hạng và 1 chỉ số thành phần giữ nguyên mức xếp hạng). Đáng chú ý, trong 10 chỉ số thành phần, Hà Nội có 3 chỉ số trong nhóm 10 tỉnh/thành phố dẫn đầu cả nước.

Kết quả này ghi nhận sự nỗ lực của thành phố đối với việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; khẳng định sự quyết liệt, sáng tạo của thành phố trong chỉ đạo, điều hành với phương châm “lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ”. Niềm tin của các nhà đầu tư, doanh nghiệp với thành phố đã được khẳng định qua sự đột phá trong thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp trong thời gian qua.

Từ năm 2016 đến ngày 30-4-2020 có 107.283 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn điều lệ khoảng 1,340 triệu tỷ đồng (tăng 1,36 lần về số lượng thành lập mới, tốc độ tăng trung bình là 9,6%/năm). Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 23,702 tỷ USD, gấp 3,97 lần so với giai đoạn 2011-2015 (trong 2 năm 2018, 2019, thành phố dẫn đầu cả nước về thu hút FDI, đây là kết quả lần đầu tiên thành phố đạt được sau gần 35 năm đổi mới).

Thành phố đã đặt mục tiêu phấn đấu duy trì chỉ số PCI năm 2020 trong nhóm 10 tỉnh/thành phố dẫn đầu cả nước. Để đạt được mục tiêu này, thành phố tập trung duy trì các chỉ số thành phần có truyền thống xếp hạng tốt là “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp”, “Đào tạo lao động”, duy trì kết quả của chỉ số “Gia nhập thị trường” là chỉ số đã có sự cải thiện đột phá trong thời gian vừa qua; tiếp tục tập trung cải thiện các chỉ số có xếp hạng trung bình và thấp. Thành phố cũng đã và đang chuẩn bị tốt các điều kiện để sẵn sàng đón thời cơ mới, làn sóng chuyển hướng đầu tư từ các quốc gia tham gia hiệp định EVFTA...

Hà Nội duy trì thứ hạng cao về năng lực cạnh tranh ảnh 2