Hạ lãi suất tiền gửi dưới 1 tháng còn 6%/năm

ANTĐ - Từ ngày 1-10-2011, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 6%/năm.

Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng trở lên là 14%/năm; riêng Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở ấn định mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng trở lên là 14,5%/năm. Đó là nội dung Thông tư số 30/2011/TT- NHNN quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi VND của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành ngày 28-9.

NHNN cũng yêu cầu các TCTD niêm yết công khai lãi suất tiền gửi VND; nghiêm cấm TCTD khi nhận tiền gửi thực hiện khuyến mãi dưới mọi hình thức. Lãi suất tiền gửi VND có kỳ hạn của tổ chức, cá nhân tại TCTD phát sinh trước ngày Thông tư này có hiệu lực được thực hiện cho đến hết thời hạn. Trước đó, NHNN đã phối hợp với cơ quan công an phát hiện một số vi phạm quy định về ấn định lãi suất huy động kỳ hạn rất ngắn.