Giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô trong nước từ ngày 1/7

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ giảm 50% kể từ 1/7 đến hết năm 2023.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 41/2023/NĐ-CP ngày 28/6/2023 quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước.

Chính phủ chính thức ban hành Nghị định về giảm lệ phí trước bạ ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Chính phủ chính thức ban hành Nghị định về giảm lệ phí trước bạ ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Theo đó, từ 1/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023, mức thu lệ phí trước bạ đối với với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/1/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ; các Nghị quyết hiện hành của Hội đồng nhân dân hoặc Quyết định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Từ ngày 01/01/2024 trở đi, mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục thực hiện theo các quy định hiện hành nêu trên.

Trước đó, theo tính toán của Bộ Tài chính, việc giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ lần này có thể làm giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 8.000 - 9.000 tỷ đồng.